Brugsbetingelser

Ved at få adgang til og bruge hjemmesiden vulkan-vegas-denmark.top accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser:

Introduktion

Disse Vilkår for Brug regulerer din brug af hjemmesiden vulkan-vegas-denmark.top. Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du at overholde disse vilkår. Hvis du ikke er enig i nogen del af vilkårene, bedes du undlade at bruge vores hjemmeside.

Vores hjemmeside er kun til personlig brug. Du må ikke bruge vores hjemmeside til kommercielle formål uden vores skriftlige tilladelse.

  • Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du, at du er mindst 18 år gammel eller har en forælder eller værges tilladelse til at bruge vores hjemmeside.
  • Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine loginoplysninger og for alle aktiviteter, der forekommer under din konto.
  • Du accepterer at informere os om enhver uautoriseret brug af din konto eller enhver anden sikkerhedsbrist inden for rimelig tid.
  • Vi forbeholder os retten til at suspendere eller lukke din konto efter eget skøn, hvis vi mener, at du har overtrådt nogen af ​​disse vilkår.

Indhold

Vores hjemmeside tillader dig at uploade, poste, linke og dele visse oplysninger og materialer. Du har det fulde ansvar for alt indhold, som du offentliggør på vores hjemmeside. Ved at uploade indhold til vores hjemmeside giver du os en ikke-eksklusiv, royalty-fri licens til at bruge, kopiere, distribuere og offentliggøre dit indhold.

Vi kan fjerne eller redigere dit indhold efter eget skøn og uden varsel. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler i indholdet på vores hjemmeside.

Intellektuel Ejendom

Alt indhold på vores hjemmeside, herunder men ikke begrænset til tekst, grafik, logoer, billeder, lyd og videoklip, tilhører os og vores licensgivere og er beskyttet af ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

Du må ikke reproducere, distribuere, kopiere eller på anden måde udnytte indholdet på vores hjemmeside uden vores skriftlige tilladelse.

  • Vores varemærker og logoer, der vises på vores hjemmeside, er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende os. Du må ikke bruge vores varemærker eller logoer uden vores skriftlige tilladelse.
  • Enhver brug af vores hjemmeside eller dens indhold, der ikke er udtrykkeligt tilladt i disse vilkår, er forbudt og kan give anledning til civilt og strafferetligt ansvar.

Ansvarsfraskrivelse

Vores hjemmeside leveres 'som den er' uden nogen former for garanti, hverken udtrykt eller underforstået. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl, mangler, virusser eller forsinkelser på vores hjemmeside.

Vi påtager os heller ikke ansvar for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af ​​vores hjemmeside eller det materiale, der er indeholdt på det.